• 073-530475
  • จันทร์-ศุกร์ 08.30-16.30 น. เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์

.

.

สภ.ตากใบ ผลการดำเนินการ ที่เป็นรูปธรรมและเป็นตัวอย่าง เพื่อการเรียนรู้ให้กับประชาชนในหมู่บ้านและชุมชน ของชุดตำรวจชุมชนสัมพันธ์

ผลการดำเนินการ ที่เป็นรูปธรรมและเป็นตัวอย่าง  เพื่อการเรียนรู้ให้กับประชาชนในหมู่บ้านและชุมชน  ของชุดตำรวจชุมชนสัมพันธ์ สภ.ตากใบ

 

 

ตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาส 99/9 หมู่ 8 ต.โคกเคียน อ.เมือง จ.นราธิวาส 96000 Tel. 073-530475 Fax : 073-530474