• 073-530475
  • จันทร์-ศุกร์ 08.30-16.30 น. เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์

.

.

ทำเนียบผู้บังคับบัญชา

 

nara01 64 10 01

พล.ต.ต. แวสาแม สาและ 1 ต.ค. 64 - ปัจจุบัน
nara01 64 03 08 พล.ต.ต.  นรินทร์ บูสะมัญ 1 ต.ค. 62 - 30 ก.ย. 64
พล.ต.ต. ดุษฎี ชูสังกิต   1 ต.ค. 61 - 30 ก.ย. 62
พล.ต.ต. มนัส ศิกษมัต   3 ต.ค. 59 - 30 ก.ย. 61
พล.ต.ต. พัฒนวุธ อังคะนาวัน   1 ต.ค.56 -   2 ต.ค. 59
พล.ต.ต. วิชัย เกษมวงศ์   1 ต.ค. 55 - 30 ก.ย. 56
พล.ต.ต. โชติ ชวาลวิวัฒน์ 28 ธ.ค. 54 - 30 ก.ย. 55
พล.ต.ต. ชัยทัต อิทนูจิตร 27 พ.ย. 52 - 28 ธ.ค. 54
พล.ต.ต. สุรชัย สืบสุข   1 ต.ค. 51 - 26 พ.ย. 52
พล.ต.ต. พงษ์ศักดิ์ นาควิจิตร   1 ต.ค. 50 - 30 ก.ย. 51
พล.ต.ต. ยงยุทธ เจริญวานิช   1 ต.ค. 48 - 30 ก.ย. 50
พล.ต.ต. กมล โพธิยพ   9 ก.ค. 47 -   1 ต.ค. 48
พ.ต.อ. คเชนทร์ คชพลายุกต์ (รรท.ฯ) 13 ก.พ. 47 -   9 ก.ค. 47
พล.ต.ต. คำรณวิทย์ ธูปกรจ่าง   1 ต.ค. 46 - 13 ก.พ. 47
พล.ต.ต. วรเวทย์ วินิตเนตยานนท์   1 ต.ค. 45 -   1 ต.ค. 46
พล.ต.ต. เจตนากร นภีตะภัฏ   9 ก.ค. 44 -   1 ต.ค. 45
พล.ต.ต. ปรีชา ปลดริปู   2 ต.ค. 42 -   9 ก.ค. 44
พล.ต.ต. ไพโรจน์ ธนิกกุล   2 ต.ค. 40 -   2 ต.ค. 42
พล.ต.ต. ธรรมนูญ ทับเคลียว   1 มี.ค. 38 -   1 ต.ค. 40

 

 

ตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาส 99/9 หมู่ 8 ต.โคกเคียน อ.เมือง จ.นราธิวาส 96000 Tel. 073-530475 Fax : 073-530474