• 073-530475
  • จันทร์-ศุกร์ 08.30-16.30 น. เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์

.

.

 ลำดับ  รูปภาพ  ยศ ชื่อ-สกุล  ตำแหน่ง
 ๑  nara01 64 10 01  พล.ต.ต.แวสาแม  สาและ  ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาส
 ๒    พ.ต.อ.ธวัชชัย  ดุกสุขแก้ว   รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาส
 ๓    พ.ต.อ.สุธน  สุขวิเศษ   รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาส
 ๔    พ.ต.อ.ภักดี  ปรีชาชน   รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาส
 ๕    พ.ต.อ.อภิชัย  กรอบเพชร   รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาส
 พ.ต.อ.ปัตตะ  มะดาวา  รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาส

 

 

 

ตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาส 99/9 หมู่ 8 ต.โคกเคียน อ.เมือง จ.นราธิวาส 96000 Tel. 073-530475 Fax : 073-530474