พล.ต.ต.ดุษฎี  ชูสังกิจ

รรท.ผบก.ภ.จว.นราธิวาส

  

 

พ.ต.อ.สุเทพ  ภัทรวิวัฒน์

รอง ผบก.ภ.จว.นราธิวาส

   

พ.ต.อ.แวสาแม  สาและ

รอง ผบก.ภ.จว.นราธิวาส

พ.ต.อ.ธวัชชัย  ดุกสุขแก้ว

รอง ผบก.ภ.จว.นราธิวาส

พ.ต.อ.กองอรรถ  สุวรรณขำ

รอง ผบก.ภ.จว.นราธิวาส

 

พ.ต.อ.สุธน  สุขวิเศษ

รอง ผบก.ภ.จว.นราธิวาส

 

พ.ต.อ.สกนธ์  อนนท์รัตน์

รอง ผบก.ภ.จว.นราธิวาส