อุดมคติตำรวจ :: เคารพเอื้อเฟื้อต่อหน้าที่  กรุณาปราณีต่อประชาชน  อดทนต่อความความเจ็บใจ  ไม่หวั่นไหวต่อความยากลำบาก  ไม่มักมากในลาภผล  มุ่งบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์แก่ประชาชน  ดำรงตนในยุติธรรม  กระทำการด้วยปัญญา  รักษาความไม่ประมาทเสมือนชีวิต
 
 

 

 Downloads

 

  Adobe Reader 8.1.2

 

  Adobe Flash Player 9

 

  Adobe Shockwave Player 10
   

ทดสอบความเร็วเน็ต

พ.ร.บ.ออนไลน์

 

 

จำนวนผู้เข้าชม

ทำเนียบผู้บังคับบัญชา

พล.ต.ต.มนัส  ศิกษมัต
ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาส

พ.ต.อ.สุเทพ  ภัทรวิวัฒน์
รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาส
พ.ต.อ.แวสาแม สาและ
รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาส
พ.ต.อ.ธวัชชัย  ดุกสุกแก้ว
รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาส
พ.ต.อ.กองอรรถ สุวรรณขำ
รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาส

 

 

จัดทำโดย
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาส
โทร : 073-513133