• 073-530475
  • จันทร์-ศุกร์ 08.30-16.30 น. เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์

.

.

สภ.มูโนะ ร่วมกิจกรรมอำเภอเคลื่อนที่ ดูแลรักษาความปลอดภัย อำนวยความสะดวกด้านการจราจร และให้บริการตัดผมแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมพร้อมร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์จิตอาสา

วันที่ 10 ต.ค.62 เวลา 13.00 น. ภายใต้การอำนวยการของพ.ต.อ.เมธา สิงหะเสนา ผกก.บก.สส.จชต.รรท.ผกก.สภ.มูโนะ มอบหมายให้ พ.ต.ต.พิจิตร หยูหนู สว.สส.กก.ภ.จว.ยะลา ปรก.สภ.มูโนะ พร้อมด้วยข่ายจราจร ,ชป.สายตรวจ ,ชุด ตชส. ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ,หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ,องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นและกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน   ร่วมกิจกรรมอำเภอเคลื่อนที่ ดูแลรักษาความปลอดภัย อำนวยความสะดวกด้านการจราจร และให้บริการตัดผมแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมพร้อมร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์จิตอาสา"เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" พัฒนาทำความสะอาดทำลายแหล่งเพาะพันธ์ยุงลายและขุดลอกคูระบายน้ำ ณ มัสยิดกำปงลาแล ม.1 ต.ปูโยะ อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 150 คน

 

 

 

 

ตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาส 99/9 หมู่ 8 ต.โคกเคียน อ.เมือง จ.นราธิวาส 96000 Tel. 073-530475 Fax : 073-530474