พิธี ตั้งจิตอธิษฐาน และสวดมนต์ บูชาธรรม เพื่อถวายพระพร