ทำเนียบผู้บังคับบัญชา

พล.ต.ต.อนุรุธ อิ่มอาบ

๑๑ ม.ค.๒๕๖๖ - ปัจจุบัน

พล.ต.ต.ปราบพล มีมงคล

(รอง ผบช.ภ.๙ รรท.ผบก.ฯ)
๑๙ ต.ค. ๒๕๖๕ - ๑๐ ม.ค.๒๕๖๖

พล.ต.ต.แวสาแม สาและ

๑ ต.ค. ๒๕๖๔ - ๑๘ ต.ค. ๒๕๖๕

พล.ต.ต.นรินทร์ บูสะมัญ

๑ ต.ค. ๒๕๖๒ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๔

พล.ต.ต.ดุษฎี ชูสังกิต

๑ ต.ค. ๒๕๖๑ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๒