ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่ 99/9 หมู่ 8 ตำบลโคกเคียน อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส 96000

Tel. 073-530475
Fax 073530476